Obuwie ochronne poprzez obowiązujące normy dzielone jest na różne kategorie.

Norma PN- EN 20345

SB

Posiadają podnosek

S1

Jak SB, dodatkowo: zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej

S1P

Jak S1 oraz odporność podeszwy na przebicie z silą 1100N

S2

Jak S1 oraz dodatkowo nieprzepuszczalność wody

S3

Jak S2 dodatkowo odporność podeszwy na przebicie z silą 1100N oraz urzeźbienie podeszwy

S4

Podstawowe właściwości, a także właściwości antyelektrostatyczne podeszwy oraz absorpcja energii w części piętowej

S5

Jak S4, a także odporność podeszwy na przebicie oraz urzeźbienie podeszwy

Symbole do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia:

A

C

E

I

M

P

AN

FO

CI

HI

CR

HRO

WR

WRU

SRA

SRB

SRC

Obuwie antyelektrostatyczne

Obuwie prądoprzewodzące

Absorpcja energii w części piętowej

Obuwie elektroizolacyjne

Odporność śródstopia na uderzenia

Odporność podeszwy na przebicie z silą 1100N

Ochrona kostki

Odporność podeszwy na olej napędowy

Izolacja spodu od zimna

Izolacja spodu od ciepła

Odporność wierzchu na przecięcie ostrym przedmiotem

Odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem do 300 °C

Odporność połączenia wierzchu i spodu obuwia skórzanego na przepuszczalność wody

Odporność na przepuszczalność wody i absorpcję wody przez wierzch obuwia skórzanego

Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)

Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem

Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach

Zważywszy na konstrukcję wyróżnić można następujące typy obuwia:

   półbuty (A)

   trzewiki (B)

   buty (C)

   buty do kolan (D)

   buty z przedłużoną cholewką (E)

Do obowiązujących w Polsce aktów normatywnych, dzielących obuwie robocze na poszczególne kategorie zalicza się:

PN-EN 345 Obuwie bezpieczne do użytku w pracy

PN-EN 346 Obuwie ochronne do użytku w pracy

PN-EN 347 Obuwie zawodowe do użytku w pracy

Obuwie bezpieczne do użytku w pracy – wyróżnia się klasą ochrony „S” („safety” – dla obuwia bezpiecznego). W tej klasie musi musi ono posiadać podnosek ochronny zabezpieczający stopę użytkownika przed uderzeniem z energią 200 J. Obuwie klasy S1 ma zabudowaną piętę, dodatkowo podeszwa ma właściwości antyelektrostatyczne oraz zdolność pochłaniania energii. Obuwie w klasie S2, posiada dodatkowo zdolność wchłanianie wilgoci i wody. Klasę S3 cechuje wyposażenie we wkładkę antyprzebiciową oraz odpowiednio dokładnie urzeźbiona podeszwa.

Obuwie ochronne do użytku w pracy – posiada wzmocnione podnoski. Wytrzymałość podnosków badana jest przy użyciu siły energii 100 J. Obuwie ochronne posiada właściwości analogiczne jak obuwie bezpieczne. Znakuje się je symbolem „P” („protective”).

Obuwie zawodowe do użytku w pracy – przeznaczone jest do użytkowania codziennego. Zabezpiecza przed ewentualnymi urazami, jednak nie musi posiadać ochronnego podnoska. Inne wymagania określone zostały analogicznie jak przy obuwiu ochronnym i bezpiecznym, Oznaczone literą „O” (od „occupational” – obuwie zawodowe).

Kategorie obuwia bezpiecznego według PN-EN ISO 20345

Kategorie

Podnosek

do 200J

Odporność na przebicie podeszwy

Zabudowana pięta

Odporność na benzyny, oleje, rozpuszczalniki organiczne

Właściwości antyelektrostatyczne

Absorpcja energii

w części piętowej

Przepuszczalność

i absorpcja wody

Wodoszczelność

SB

X

 

 

X

 

 

 

 

S1

X

 

X

X

X

X

 

 

S2

X

 

X

X

X

X

X

 

S3

X

X

X

X

X

X

X

 

S4

X

 

X

X

X

X

 

X

S5

X

X

X

X

X

X

 

X

Kategorie obuwia bezpiecznego według PN-EN ISO 20346

Kategorie

Podnosek

do 200J

Odporność na przebicie podeszwy

Zabudowana pięta

Odporność na benzyny, oleje, rozpuszczalniki organiczne

Właściwości antyelektrostatyczne

Absorpcja energii

w części piętowej

Przepuszczalność

i absorpcja wody

Wodoszczelność

SB

X

 

 

X

 

 

 

 

S1

X

 

X

X

X

X

 

 

S2

X

 

X

X

X

X

X

 

S3

X

X

X

X

X

X

X

 

S4

X

 

X

X

X

X

 

X

S5

X

X

X

X

X

X

 

X

Kategorie obuwia bezpiecznego według PN-EN ISO 20347

Kategorie

Podnosek

do 200J

Odporność na przebicie podeszwy

Zabudowana pięta

Odporność na benzyny, oleje, rozpuszczalniki organiczne

Właściwości antyelektrostatyczne

Absorpcja energii

w części piętowej

Przepuszczalność

i absorpcja wody

Wodoszczelność

OB

 

 

 

 

 

 

 

 

O1

 

 

X

 

X

X

 

 

O2

 

 

X

 

X

X

X

 

O3

 

X

X

 

X

X

X

 

O4

 

 

X

 

X

X

 

X

O5

 

X

X

 

X

X

 

X

gdzie X oznacza parametr spełniony

Z uwagi na przeznaczenie obuwie ochronne podzielić można na:

   obuwie chroniące przed czynnikami mechanicznymi

   obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi

   obuwie chroniące przed czynnikami biologicznymi

   obuwie chroniące przed czynnikami termicznymi

   obuwie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi

   obuwie chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym

   obuwie antyelektrostatyczne przeznaczone do stosowania

w atmosferze zagrożonej wybuchem

   obuwie antystatyczne chroniące przed efektem ESD